معرفی سوغات شهرهای مختلف ایران

سوغات شهرهای مختلف ایران را می شناسید؟ نقطه به نقطه ایران پهناور، دارای آداب ، رسوم و فرهنگ متفاوتی است. به طبع این گوناگونی، هر شهر و منطقه در ایران دارای محصولات غذایی، کشاورزی و صنایع دستی بومی می باشد. معرفی این صنایع دستی و محصولات بومی می تواند سبب آشنایی گردشگران داخلی و خارجی شده و باعث افزایش تولید منطقه گردد.